„Zapisy na bieg 2019”:

I. Zgłoszenie do biegu.
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.zmierzymyczas.pl. bezpośredni link:
do biegu na dystansie 5 km
https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/750/tropem-wilczym-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych.html
do biegu na dystansie 1963 m:
https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/763/tropem-wilczym-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych.html
Osoby, które chcą uczestniczyć w obydwu biegach, wypełniają formularz rejestracyjny tylko na stronie zapisu na dystansie 5 km i deklarują w odpowiednim miejscu udział w biegu na 5 km i 1963 m (2km).
3. Limit uczestników z pakietami wynosi ogółem 280 miejsc, w tym:
– do biegu na dystansie 1963 m – 110 osób
– do biegu na dystansie 5 km – 170 osób.
4. Zatwierdzenie zgłoszenia następuje po zapisaniu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty startowej.
5. Osoby, które wykupią pakiet, a nie będą uczestniczyć w biegu nie otrzymają zwrotu pieniędzy za wykupiony pakiet, a pakiet będzie do odbioru w sekretariacie szkoły.
II. Zasady płatności:
1.. Uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości:
a) udział w biegu tylko na dystansie 1963 m:
– dzieci i młodzież szkolna – 20 zł;
– pozostałe osoby – 30 zł,
b) udział w biegu na 5 km – 40 zł,
c) osoby poza limitem miejsc – 10 zł.
Uwaga!
Od jednej osoby pobierana jest tylko jedna opłata tzn. jeśli osoba niepełnoletnia od lat 16 do 18 oraz młodzież szkolna (powyżej 18 lat życia) bierze udział w biegu na 1963 m i 5 km, to uiści tylko jedną opłatę w wysokości 20 zł, a osoba pełnoletnia uiści opłatę w wysokości 40 zł.

2. Sposób opłaty „startowego”:
– wpłata na konto: Bank Spółdzielczy w Grodkowie;
nr 60 8870 0005 2001 0030 3778 0002
nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy ZS CKP w Grodkowie.
tytułem: Tropem Wilczym. Dystans biegu. Imię i Nazwisko. Rok urodzenia. Miejscowość.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.zmierzymyczas.pl, od dnia 06 stycznia 2019 roku do dnia 22 lutego 2019 roku lub do wyczerpania limitów miejsc a po wyczerpania limitu miejsc w biurze zawodów w dniu biegu (nie więcej niż 50 osób).
2. Osoby, które zgłoszą się w dniu biegu muszą także wypełnić kartę zgłoszeniową (takie same zasady uczestnictwa w zależności od wieku jak innych uczestników) – wnoszą opłatę w wysokości 10 zł, ponieważ nie otrzymają pełnego pakietu startowego, tylko numer startowy i chip pomiarowy.
4. Uczestnik uiszcza opłatę startową w odpowiedniej wysokości na numer konta wskazany w Rozdziale IX Zasady płatności – pkt. 3, a w dniu zawodów w biurze organizatora.
5. Osoby poniżej 13 r. ż. biegną pod opieką rodzica lub opiekuna i na jego odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie powyżej tego wieku uczestniczą w biegu samodzielnie, ale za uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Do biegu na dystansie 5 km mogą się zgłosić zawodnicy tylko od 16 roku życia.
7. Wszystkie osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w obydwu biegach pod warunkiem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia).
8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają podpisem na karcie zgłoszeniowej.
9. Wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. W celu weryfikacji każdy pełnoletni uczestnik musi zgłosić się osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych dodatkowo z legitymacją szkolną w dniu biegu w godz. 08.15 – 11.30 w biurze
zawodów. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości).
11. Do startu dopuszczeni zostaną uczestnicy, którzy w dniu zawodów zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów, a do biegu na dystansie 5 km tylko osoby, które ukończyły 16 rok życia.

By | 2019-01-25T16:01:01+00:00 1 lutego 2017|Organizacyjne|