04 marca 2018 roku o godz. 12.00 na Rynku w Grodkowie strzał startera dał sygnał do rozpoczęcia rywalizacji uczestnikom Biegu Tropem Wilczym na dystansie 1963 m. Bieg ten odbył się w Grodkowie po raz drugi i jak w całej Polsce i za granicą wpisał się chlubnie w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Wcześniej o godz. 10.00 w grodkowskim Kościele pw. Św. Michała Archanioła została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych oraz uczestników i organizatorów biegów w Grodkowie, z udziałem pocztów sztandarowych grodkowskich szkół. We Mszy Św uczestniczyli przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Śląska Cieszyńskiego. Piękne i wzruszające kazanie wygłosił Ksiądz Jerzy Młynek.

Tegoroczna VI edycja Biegu „Tropem Wilczym” była wyjątkowa, ponieważ odbyła się w roku, w którym świętujemy 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W tegorocznym biegu wzięło udział 70 tysięcy biegaczy z 333 miast w Polsce oraz 8 miast za granicą.

Biegowi „Tropem Wilczym” w tym roku patronowali żołnierze zamordowani w więzieniu mokotowskim: Hieronim Dekutowski, Łukasz Ciepliński, Zbigniew Przybyszewski, Roman Groński, Szczepan Ścibior, Dionizy Sosnowski i Czesław Gałązka oraz Witold Pilecki. Większość z nich została odnaleziona w latach 2012-2013 przez zespół prof. Szwagrzyka w kwaterze „Na Łączce”, ale miejsca pochówku niektórych – np. Witolda Pileckiego, nadal nie znamy. Podobizny tych Żołnierzy Niezłomnych znajdują się na koszulkach, w których biegli uczestnicy Biegu.

Głównym celem Biegu było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku. Kulminacyjnym punktem Biegu „Tropem Wilczym” był zaś bieg rodzinny na dystansie 1963 m., który symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek”.

Tutaj w Grodkowie uczestnicy biegu szczególny hołd oddali pamięci 30 żołnierzy ze Zgrupowania VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamego „Bartka” działającego na Śląsku Cieszyńskim, a których zbiorową mogiłę odkrył w 2016 roku w lesie w pobliskim Starym Grodkowie zespół archeologiczny pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

Należy tylko dodać, że tegoroczne biegi na obydwu dystansach miały w Grodkowie także charakter wyczynowy, ponieważ dzięki firmie „ZmierzymyCzas.pl” był zapewniony profesjonalny pomiar czasu.

Zanim rozległ się strzał startera zaproszonych gości i uczestników biegu przywitała pani Danuta Trzaskawska – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie – organizator lokalny biegu.

Powitani goście to:

p. Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brzeskiego;

p. Waldemar Wójcicki – Wiceburmistrz Grodkowa;

radni Rady Powiatu Brzeskiego na czele z Panem Tomaszem Różą członkiem Zarządu Rady Powiatu oraz Radni Rady Miejskiej w Grodkowie,

p. Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty;

p. Radosław Pierzga – asystent Wojewody Opolskiego,

p. Piotr Pakosz – Przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego;

podinsp. Piotr Nowakowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu;

bryg. Arkadiusz Margoszczyn – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu

mjr. Piotr Majewski – Szef Szkolenia 1. Pułku Saperów z Brzegu;

p. Mieczysław Niedźwiedź – PrezesaZarządu Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o.

Serdecznie przywitano szczególnych gości – Panie Aleksandrę Moroń i Henrykę Gruszka córki st. sierż. Tadeusza Przewoźnika „Kuby”, dowódcy plutonu ochrony sztabu Henryka Flamego „Bartka”, bratanica zastępcy kpt. Henryka Flamego (awansowanego w 2017 r. na stopień majora) – por. Jana Przewoźnika „Rysia” awansowanego w ubr. na stopień kapitana oraz innych przedstawicieli Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Śląska Cieszyńskiego.

Powitani zostali także przedstawiciele mass-mediów regionalnych i lokalnych oraz przybyli mieszkańcy Grodkowa i okolic.

Szczególnie zaś gorąco powitano wszystkich uczestników obydwu biegów – dzieci w wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym wraz z rodzicami, młodzież szkolną oraz osoby dorosłe w różnym wieku – uczestnicy biegu to mieszkańcy miasta i gminy Grodków, Powiatu Brzeskiego, innych Powiatów województwa opolskiego, a także dolnośląskiego i z Czech ze Šternberku.

Następnie asystent Wojewody Opolskiego Radosław Pierzga odczytał w imieniu Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudy, o kolicznościowy list skierowany do organizatorów i uczestników Biegów Tropem Wilczym w Grodkowie, a w szystkie biegi zostały objęte patronatem Pana Prezydenta.

Gości i uczestników obydwu biegów powitał także gospodarz miasta – p. Waldemar Wójcicki – Wiceburmistrz Grodkowa, a następnie zabrał głos i i otworzył bieg – p. Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brzeskiego.

Jak wspomniano bieg na dystansie 1963 m rozpoczął się o godz. 12.00 i wystartowało 120 osób, a do biegu na dystansie 5 km zgłosiło się 124 uczestników.

Udział w obydwu biegach to była lekcja patriotyzmu dla wielu uczestników i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, których podobizny znalazły się na koszulkach biegaczy oraz praktyczna lekcja historii, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży szkolnej. Należy tu podać, że np. do biegu na 1963 m zgłosiło się 8 osób nieprezentujących rodzinę pp. Woś z Grodkowa, Starego Grodkowa i Wrocławia, a wśród nich najmłodszy uczestnik – Aleksander Woś z Wrocławia urodzony w 2014 roku, który otrzymał specjalną nagrodę. Nagrodę specjalną przyznano także najstarszemu uczestnikowi biegu – p. Piotrowi Pakoszowi z Januszkowic, urodzonemu w 1949 roku.

Na uwagę zasługuje fakt, że wysoki był także poziom sportowy obydwu biegów, ponieważ ich zwycięzcy osiągnęli znakomite wyniki.

A oto lista zwycięzców na dystansie 1963 m:

w kategorii kobiet:

– I miejsce – p. Elżbieta Roman z Brzegu w czasie 8 min. 10 s;

– II miejsce – p. Elżbieta Szkudniewska „Kotwica” Brzeg w czasie 9 min. 10 s;

– III miejsce – p. Emilia Nesterak z Wojsławia – GZ LZS Grodków w czasie 9 min. 43 s;

w kategorii mężczyzn:

– I miejsce – p. Mateusz Płatek „Kotwica” Brzeg w czasie 6 min. 26 s;

– II miejsce – p. Mateusz Gromadzki z Brzegu w czasie 6 min. 30 s;

– III miejsce – p. Krzysztof Pruciak – „Lecymy Durś” Oława w czasie 6 min. 34 s.

Zawodnicy, którzy zwyciężyli na dystansie 5 km:

w kategorii kobiet:

– I miejsce – p. Anna Waliduda z Wierzbnika „Kotwica” Brzeg w czasie 21 min. 02 s;

– II miejsce – p. Elżbieta Roman z Brzegu w czasie 22 min. 28 s;

– III miejsce – p. Justyna Tarnogórska ze Żłobizny w czasie 23 min. 27 s;

w kategorii mężczyzn:

– I miejsce – p. Piotr Piotrowski LUKS MGOKSiR Korfantów w czasie 17 min. 39 s;

– II miejsce – p. Paweł Białowąs z Oławy KB Harcownik JelczLaskowice w czasie 17 min. 44 s;

– III miejsce – p. Krzysztof Pruciak – „Lecymy Durś” Oława w czasie 18 min. 06 s.

Wszyscy uczestnicy po zakończeniu biegu mogli zjeść ciepły posiłek, napić się gorącej kawy i herbaty, a zwycięzcy otrzymali nagrody, wśród których była znakomita powieść o Żołnierzach Wyklętych ze Zgrupowania VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamego „Bartka” pt. „Śmiertelni” autorstwa p. Tomasza Greniucha, który już tak wiele napisał o losach tego zgrupowania.

Koniecznie należy podkreślić, że Bieg Tropem Wilczym mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób, którzy poświęcili czas na przygotowania i organizację biegu oraz osoby, instytucje i firmy, które wsparły materialnie i finansowo grodkowski bieg.

Organizatorzy Biegu Tropem Wilczym w Grodkowie dziękują za patronaty honorowe udzielone przez: p. Adriana Czubaka – Wojewodę Opolskiego, p. Macieja Stefańskiego – Starostę Powiatu Brzeskiego, p. Marka Antoniewicza – Burmistrza Grodkowa, p. Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty, p. Zbigniewa Chmielniaka – Prezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Śląsk Cieszyński, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Historii i Wojskowości im. rtm. Witolda Pileckiego – „Kryptonim T- IV”.

Podziękowania za patronaty medialne: TVP 3 Opole; Radio Opole; Radio Doxa; redakcji opolskiej Gościa Niedzielnego; Panoramy Brzeskiej.

Słowa podziękowania za pomoc i wsparcie materialne udzielone przez: p. Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty; p. Macieja Stefańskiego – Starostę Brzeskiego; Zarząd Śląska Opolskiego NSZZ Solidarność; p. Marka Antoniewicza – Burmistrza m. Grodkowa, zwłaszcza za opłacenie posiłków, udzielenie miejsca i pomieszczeń, sceny itp. czyli za gospodarską przychylność oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Grodkowie na czele z obecnym tu p. Waldemarem Wójcickim – Wiceburmistrzem m. Grodkowa oraz sekretarzem gminy – p. Andrzejem Romianem; p. Zbigniewa Chmielniaka – Prezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Śląsk Cieszyński; p. Mieczysława Niedźwiedzia – Prezesa Zarządu Grupa Azoty PROREM Sp. z o. o; p. Tadeusza Starucha – Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu; p. Jana Borta – Prezesa firmy BORT-WIMAR Spółka jawna; p. Krystynę Kłusek i Adama Cygana z firmy Pod Basztą Centrum Ubezpieczeniowe Finansowe; p. Pawła Jóźkowa z firmy Jubiler Agapol; p. Alicję Biesaga – Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie; p. Dorotę Zawadzką –z Wydziału Promocji Urzędu Miasta; p. Pawła Garncarza – Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz podziękowania dla wszystkich pracowników Ośrodka za ich niezwykłe zaangażowanie; p. Dorotę Muziewicz – Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Grodkowie i p. Małgorzatę HIrczyn Przewodniczącej KZ NSZZ Solidarność przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Grodkowie i oraz wszystkim osobom z tej organizacji; za komentarz p. Dorocie Muziewicz i p. Małgorzacie Hirczyn, za oprawę muzyczną Zespołowi Berni BAND; policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na czele z asp. sztab. Dariuszem Rosińskim – naczelnikiem wydziału za zabezpieczanie trasy biegów; żołnierzom 1. Pułku Saperów w Brzegu za zabezpieczenie medyczne
i zabezpieczenie trasy; policjantom Komisariatu Policji w Grodkowie na czele
z komendantem – asp. szt. Mariuszem Gołąb; funkcjonariuszom Straży Miejskiej
w Grodkowie na czele z Komendantem Pawłem Borkowskim; druhom Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z p. Jarosław Bryłą – Komendantem Gminnym OSP; harcerzom z Hufca ZHP w Grodkowie na czele z p. Krzysztofem Pędziwiatrem – Komendantem Hufca; wszystkim wolontariuszom na czele z p. Sławomirem Sobstelem nauczycielem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Radnym Rady miasta Grodkowa; wszystkim Państwu z firmy AgroAs za przygotowanie ciepłej strawy i wszystkim, którzy wydawali posiłki i napoje;

Podziękowania dla wszystkich mieszkańców Grodkowa, zwłaszcza tych mieszkających przy trasach biegu za życzliwość i wyrozumiałość oraz dla wszystkim uczestników biegu – dzieciom i ich rodzicom, młodzieży i dorosłym.

Szczególne także podziękowania przekazuję Pani Patrycji Pawlus Przewodniczącej Rady Rodziców przy ZSR CKP w Grodkowie za pomoc i wsparcie, p. Agnieszce Tomczyk – Zastępcy Dyrektora ZSR CKP w Grodkowie oraz nauczycielom tejże szkoły Annie Grzegorzek, Grzegorzowi Piechocie, Witoldowi Lipce, Wiesławowi Synowerskiemu, Reginie Synówce, Bronisławie Nowakowskiej,Ryszardowi Miśkiewiczowi za wykonanie i prowadzenie strony internetowej naszego biegu tropemwilczym.grodkow.pl oraz wszystkich nauczycielom ZSR CKP w Grodkowie, pracownikom i uczniom którzy pomagali przy organizacji i przeprowadzeniu tej imprezy.

Dzięki tym wszystkim ludziom, instytucjom czy firmom oraz jak już wspomniano uczestnikom – II Grodkowski Bieg Tropem Wilczym był udaną imprezą, zarówno w wymiarze ideowym, jak i sportowym – zapraszamy już teraz do Grodkowa na następną VII edycję tego pięknego biegu.

By | 2019-01-08T17:18:23+00:00 7 marca 2018|Aktualności|