Organizator Biegu Tropem Wilczym w Grodkowie przypomina, że zgodnie z Regulaminem biegu warunkiem udziału w biegu, oprócz wypełnienia formularza rejestracyjnego jest także wniesienie opłaty startowej w odpowiedniej wysokości (w zależności od grupy wiekowej i dystansu biegu) poprzez dokonanie przelewu na wskazane konto.

Uwaga! Opłatę należy uiścić w terminie od dnia 06 stycznia do dnia 22 lutego 2019 roku lub do wyczerpania limitów miejsc czyli niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Osoba, która nie wniesie opłaty w tym terminie, mimo wypełnienia formularza rejestracyjnego, nie będzie uznana za formalnie zgłoszoną do biegu; nie otrzyma pakietu startowego i nie będzie dopuszczona do biegu.

Sposób opłaty „startowego”:

wpłata na konto: Bank Spółdzielczy w Grodkowie; nr 60 8870 0005 2001 0030 3778 0002

nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy ZSR CKP w Grodkowie.

tytułem: Tropem Wilczym. Dystans biegu. Imię i Nazwisko. Rok urodzenia. Miejscowość.

ze sportowym pozdrowieniem

Organizator Biegu Tropem Wilczym w Grodkowie

By | 2019-01-05T19:33:17+00:00 5 lutego 2018|Aktualności|