/…/ Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.
Zbigniew Herbert

            W lutym 2011 roku uchwalono ustawę, na mocy której dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

            Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów.

            Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani  w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę̨ członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się̨ na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również̇ Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej.

            Ostatni znany z imienia oficer, dowódca oddziału walczącego na Kresach por. Anatol Radziwonik „Olech” poległ w walce z NKWD 12 maja 1949 roku na terenach dzisiejszej Białorusi. Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak „Lalek” zginął w walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami, w dawnym woj. lubelskim 21 października 1963 roku. Wszyscy Żołnierze Wyklęci, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę̨ życia lub zdrowia. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4 tysiące wyroków śmierci na polskich patriotach.

            W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter survivalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu  i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy!

            Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.

            W 2017 roku po raz pierwszy taki bieg odbył się w dniu 26 lutego 2017 roku Grodkowie, a jego organizatorem lokalnym był Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, reprezentowany przez Dyrektora tej szkoły – Panią Danutę Trzaskawską.

            Pomysł zorganizowania biegu w Grodkowie zrodził się w 2016 roku, kiedy w lesie     w pobliskim Starym Grodkowie zespół archeologiczny pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka odkrył w zbiorowej mogile zwłoki 30 żołnierzy z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego „Bartka” działającego na Śląsku Cieszyńskim.

            Żołnierze z tego oddziału zostali zwabieni na Ziemię Opolską, bo obiecywano im, że stąd zostaną przerzuceni na zachód Europy, by dołączyć do armii  gen. Władysława Andersa. W roku 1946 rozbito ich na trzy grupy, uśpiono i wysadzono w powietrze. Żołnierze jednej z tych grup zostali zamordowani bestialsko przez stalinowskich oprawców właśnie w Starym Grodkowie. Potem ich ciała zakopano  w zbiorowych dołach.

            3 września 2016 roku w lesie w Starym Grodkowie odbyły się wspaniałe uroczystości dla upamiętnienia tych ofiar – odprawiona została Msza Św. Polowa, a potem uczestnicy przemaszerowali na miejsce kaźni, gdzie złożono hołd – złożono wieńce i wiązanki kwiatów, odczytano apel pamięci. W całych uroczystościach brali dział przedstawiciele pomordowanych żołnierzy, żyjący Żołnierze Wyklęci oraz m. in. Wojewoda Opolski oraz przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz państwowych  i samorządowych, służb mundurowych, związków zawodowych na czele z NSZZ Solidarność oraz mieszkańcy Starego Grodkowa, Miasta i Gminy Grodków, Powiatu Brzeskiego i Nyskiego i całego województwa opolskiego, w tym bardzo dużo młodzieży   i dzieci.

            Dlatego, w 2017 roku Bieg Tropem Wilczym musiał zawitać do Grodkowa – pomysłodawcą była jak wspomniano Pani Danuta Trzaskawska.

            Bieg Tropem Wilczym to nie tylko okazja do uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale także propagowanie wiedzy z historii najnowszej w sposób atrakcyjny dla każdego pokolenia, zwłaszcza młodych ludzi, a i przy tym promocja biegania jako forma rodzinnego spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia i sportu.

            Dziś wszyscy Polacy są winni tym, którzy walczyli o wolną Polskę szczególną pamięć, abyśmy byli wierni słowom Adama Mickiewicza – „Jeśli zapomnę o nich [… co życie oddali za Ojczyznę], Ty, Boże na niebie, Zapomnij  o mnie”.

            W dniu 04 marca 2018 roku odbyła się VI Edycja Biegu Tropem Wilczym,  a w Grodkowie impreza ta została zorganizowana po raz drugi, a zatem jest to już impreza cykliczna.

W 2018 roku każdy uczestnik biegu otrzymał pełny pakiet startowy oraz numer startowy i chip pomiarowy – to była nowość.

Należy podkreślić dobry poziom sportowy obydwu biegów w 2018 roku, ponieważ zwycięzca biegu na dystansie 1963 m uzyskał czas – 6 min. 26 s,   a zwycięzca biegu na dystansie 5 km – czas 17 min. 39 s.

            W tym roku Bieg Tropem Wilczym w Grodkowie odbędzie się w dniu 03 marca 2019 roku i będzie to już VII edycja tego biegu. Tak jak w poprzednich latach o godz. 12.00 uczestnicy wystartują na dystansie 1963 m, a potem biegu na 5 km, który rozpocznie się o godz. 12.30.  Wprowadzono limity miejsc: na dystansie 1963 m – 120 osób, a na dystansie w 5 km – 160 osób, czyli ogółem 280 osób. Liczba miejsc na bieg ogranizczona jest faktem, że organizator główny ustałił taki limit osób dla biegu  w Grodkowie, a tym samym taką liczbę pakietów startowych, choć mamy świadomość, że liczba osób, które chciałyby wziąć udział w biegu może być znacznie większa.

            Podczas tegorocznego biegu, tak jak w ubiegłym roku, organizatorzy będą korzystać z usług firmy ZmierzymyCzas, która oferuje profesjonalną obsługę zawodów – posiada najnowocześniejszy system do elektronicznego pomiaru czasu oparty na chipach pasywnych i matach rozkładanych na linii startu i mety.

            Istotną nowością w bieżącym roku jest zmiana miejsca startu i zakończenia biegów oraz nowe trasy biegów.

            Start i meta obydwu biegów będzie usytuowana przy budynku organizatora lokalnego Biegu Tropem Wilczym tj. Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego  w Grodkowie, ul. Krakowska 20.

            Uczestnicy biegów oraz wszyscy sympatycy szkoły winni także wiedzieć, że  od 1 września 2018 roku Technikum i Szkoła Branżowa I Stopnia wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie noszą imię Żołnierzy Niezłomnych, a jest to ważna forma upamiętnienia bohaterskich żołnierzy podziemia niepodległościowego  działającego w latach 1944 – 1963.

            W tym miejscu należy zaznaczyć, że Grodków jest miastem, które godnie czci pamięć o Żołnierzach Wyklętych, właśnie poprzez organizację Biegu Tropem Wilczym, wybór patrona w ZS CKP, a w 2017 roku Rada Miasta i Gminy Grodków podjęła uchwałę, aby rondo znajdujące się u zbiegu dróg wojewódzkich 385 i 401 przyjęło nazwę „Rondo im. Żołnierzy Wyklętych oddziału Henryka Flame ps. Bartek”.

            Wracając do tegorocznego biegu, organizator informuje, ze w siedzibie szkoły będzie działało biuro zawodów, gdzie będą przyjmowani uczestnicy biegu, wydawane będą czipy pomiarowe i oczywiście pakiety startowe, zorganizowane szatnie, depozyty itp., a po zakończeniu biegów na parkingu przyległym do ZS CKP odbędzie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień, tam będzie ustawiona scena, na której odbędą się okolicznościowe występy (pieśni, wiersze itp.) poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

            Jak wspomniano zmianie uległy trasy biegów – szczegóły trasy na stronie ZmierzymyCzas oraz na stronie  www.tropemwilczym.grodkow.pl/mapa-trasy-biegu.

            Bieg na dystansie 5 km będzie przebiegać w tym roku ulicami i ścieżkami Grodkowa, a także Tarnowa Grodkowskiego – jest to taka sama trasa (z małą zmianą) jak trasa Opolskiego Biegu Belfra dla Niepodległej, który odbył się w Grodkowie w dniu 27 października 2018 r., a zapewne niektórzy uczestnicy tamtego biegu zgłoszą się     do Biegu tropem Wilczym.

            Organizatorzy Biegu Tropem Wilczym w Grodkowie zaznaczają, że wprawdzie obydwie trasy nie są atestowane, ale dokonano takich zmian tras, w tym na 5 km, aby ich długość wynosiła odpowiednio – 1963 m i 5 km z niewielka tolerancją ok. 20 m.

            Organizator lokalny czyli Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie zaprasza równie serdecznie, jak w ubiegłych latach,  do udziału we wszystkich uroczystościach, które w tym dniu odbędą się w Grodkowie,  w szczególności do udziału w obydwu biegach, a dzieci i młodzież szkolną do uczestnictwa choć w jednym biegu na dystansie 1963 m.

By | 2019-01-07T22:55:05+00:00 17 lutego 2017|Organizacyjne|